نمایش 1–12 از 20 نتیجه

نمایش 9 24 36

کولر گازی 12000A مدل XA/A

تماس بگیرید
کولر گازی 12000A مدل XA/AA عملکرد سرمایشی و گرمایشی دارد و دارای گاز مبرد R410، فیلتر آلودگی هوا (مناسب برای کلان شهر ها)، برچسب انرژی A و کمپرسور روتاری TOSHIBA GMCC (دور متغیر) است. کولر گازی 12000A مدل XA/AA مناسب برای 17 تا 25 متر مربع است و مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی است.

کولر گازی کازوکی 12000A مدل XA/A

تماس بگیرید
کولر گازی کازوکی 12000A مدل XA/AA دارای عملکرد سرمایشی و گرمایشی، گاز مبرد R410، فیلتر آلودگی هوا، مناسب برای کلان شهر ها، برچسب انرژی A بوده و مناسب برای فضای تا 25 متر مربع است. کولر گازی کازوکی 12000A مدل XA/AA کمپرسور روتاری TOSHIBA GMCC (دور متغیر) دارد و مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی است.

کولر گازی اینورتر 12000A مدل XA-I/A

تماس بگیرید
کولر گازی اینورتر 12000A مدل XA-I/A دارای عملکرد سرمایشی و گرمایشی است و مناسب برای 17 تا 25 متر مربع است. کولر گازی اینورتر 12000A مدل XA-I/A دارای کیت اینورتر، گاز مبرد R410، اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی، برچسب انرژی A است و همچنین فیلتر آلودگی هوا دارد که مناسب برای کلان شهر ها میباشد. کولر گازی اینورتر 12000A مدل XA-I/A کمپرسور روتاری TOSHIBA GMCC (دور متغیر) دارد.

کولر گازی +18000A مدل XA/AA

تماس بگیرید
کولر گازی +18000A مدل XA/AA عملکرد سرمایشی و گرمایشی دارد و دارای گاز مبرد R410، فیلتر آلودگی هوا (مناسب برای کلان شهر ها)، برچسب انرژی A و کمپرسور روتاری TOSHIBA GMCC (دور متغیر) است. کولر گازی +18000A مدل XA/AA مناسب برای 25 تا 35 متر مربع است و مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی است.

کولر گازی کازوکی +18000A مدل XA/AA

تماس بگیرید

کولر گازی کازوکی +18000A مدل XA/AA دارای عملکرد سرمایشی و گرمایشی، گاز مبرد R410، فیلتر آلودگی هوا، مناسب برای کلان شهر ها، برچسب انرژی A بوده و مناسب برای 35 تا 50 متر مربع است. کولر گازی کازوکی +18000A مدل XA/AA کمپرسور روتاری TOSHIBA GMCC (دور متغیر) دارد و مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی است.

 

کولر گازی اینورتر 18000A مدل XA-I/A

تماس بگیرید
کولر گازی اینورتر 18000A مدل XA-I/A دارای عملکرد سرمایشی و گرمایشی است و مناسب برای 25 تا 35 متر مربع است. کولر گازی اینورتر 18000A مدل XA-I/A دارای کیت اینورتر، گاز مبرد R410، اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی، برچسب انرژی A است و همچنین فیلتر آلودگی هوا دارد که مناسب برای کلان شهر ها میباشد. کولر گازی اینورتر 18000A مدل XA-I/A مدل XA-I/A کمپرسور روتاری TOSHIBA GMCC (دور متغیر) دارد.

کولر گازی 24000A مدل XA/A

تماس بگیرید

کولر گازی 24000A مدل XA/A عملکرد سرمایشی و گرمایشی دارد و دارای گاز مبرد R410، فیلتر آلودگی هوا: مناسب برای کلان شهر ها، برچسب انرژی A و کمپرسور روتاری TOSHIBA GMCC (دور متغیر) است. کولر گازی 24000A مدل XA/A مناسب برای 35 تا 50 متر مربع است و مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی است.

کولر گازی کازوکی 24000A مدل XA/A

تماس بگیرید

کولر گازی کازوکی 24000A مدل XA/A دارای عملکرد سرمایشی و گرمایشی، کیت اینورتر، گاز مبرد R410، فیلتر آلودگی هوا: مناسب برای کلان شهر ها و برچسب انرژی A بوده و برای 35 تا 50 متر مربع مناسب است. کولر گازی کازوکی 24000A مدل XA/A اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی دارد

کولر گازی اینورتر 24000A مدل XA-I/A

تماس بگیرید
کولر گازی اینورتر 24000A مدل XA-I/A دارای عملکرد سرمایشی و گرمایشی است و مناسب برای 35 تا 50 متر مربع است. کولر گازی اینورتر 24000A مدل XA-I/A دارای کیت اینورتر، گاز مبرد R410، اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی، برچسب انرژی A است و همچنین فیلتر آلودگی هوا دارد که مناسب برای کلان شهر ها میباشد. کولر گازی اینورتر 24000A مدل XA-I/A کمپرسور روتاری TOSHIBA GMCC (دور متغیر) دارد.

کولر گازی 30000A مدل XA/A

تماس بگیرید

کولر گازی 30000A مدل XA/A عملکرد سرمایشی و گرمایشی دارد و دارای گاز مبرد R410، فیلتر آلودگی هوا: مناسب برای کلان شهر ها، برچسب انرژی A و اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی است. کولر گازی 30000A مدل XA/A مناسب برای 50 تا 80 متر مربع است.

کولر گازی کازوکی 30000A مدل XA/A

تماس بگیرید
کولر گازی کازوکی 30000A مدل XA/A دارای عملکرد سرمایشی و گرمایشی، گاز مبرد R410، فیلتر آلودگی هوا، مناسب برای کلان شهر ها، برچسب انرژی A بوده و مناسب برای 50 تا 80 متر مربع است. کولر گازی کازوکی 30000A مدل XA/A کمپرسور روتاری TOSHIBA GMCC (دور متغیر) دارد و مجهز به اواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی است.

کولر گازی اینورتر 30000A مدل XA-I/A

تماس بگیرید

کولر گازی اینورتر 30000A مدل XA-I/A دارای عملکرد سرمایشی و گرمایشی، کیت اینورتر، گاز مبرد R410، فیلتر آلودگی هوا: مناسب برای کلان شهر ها و برچسب انرژی A بوده و برای 50 تا 80 متر مربع مناسب است. کولر گازی اینورتر 30000A مدل XA-I/A کمپرسور روتاری TOSHIBA GMCC (دور متغیر) دارد