هدف سیوان تاسیسات فقط فقط رضایت مشتریان می باشد و به این منظور برای اطمینان از خرید مطمئن از فروشگاه سیوان تاسیسات شرایط مناسبی جهت تعویض و بازگردانی محصول و کالا خود ارائه میدهد.

اگر محصول در حین حمل و ارسال به محل (در تهران) دچار صدمه و خسارت دیده باشید ما در فروشگاه سریعا محصول را عودت و تعویض می نماییم.

اگر محصول هنگام نصب (توسط تیم سیوان تاسیسات) دچار مشکل و صدمه ببیند باز شامل تعویض و گارانتی می باشد.

اگر محصول در مدت زمان گارانتی دچار صدمه باشد فروشگاه سیوان تاسیسات موظب میباشد محصول را عودت و تعمیر نمایید و اگر مشکل با تعمیر حل نشود محصول جدید ارسال خواهد کرد.